Distriktsmöten

Senaste distriktsmötet för juniorer hölls på Dagsholms Gk den 14/4 2019.

Har ni frågor ang mötet eller någon annan fråga som ni vill diskutera får ni gärna kontakta oss.