Styrelsen

Göran Johansson
Ordförande
070-566 91 16
ordforande@bdgf.se

Git Sövik
Vice Ordförande
073-631 29 19
vice.ordforande@bdgf.se

Ulrika Malm
Sekreterare
070-557 13 65
sekreterare@bdgf.se

Mikael Idestål
Kassör
070-514 49 97
kassor@bdgf.se

Maria Bengtsson
Ledamot
070-970 50 25
maria.bengtsson@bdgf.se

Fia Alderin 
Ledamot
076-328 21 69
fia.alderin@bdgf.se

Niklas Jansson
Suppleant
076-866 89 10
niklas.jansson@bdgf.se

.