Valberedning

Medlemmar

Kontakta gärna oss för förslag och synpunkter inför årsmötet till hösten!

Ordförande:
Kent Yngve
kent.yngve@telia.com
tfn: 0706-28 15 75

Ledamot:
Margareta Haglund
mag_haglund@hotmail.com
tfn: 0736-42 99 40