Valberedning

Medlemmar

Kontakta gärna oss för förslag och synpunkter inför årsmötet till hösten!

Ordförande:
Margareta Haglund
mag_haglund@hotmail.com
tfn: 0736-42 99 40

Ledamot:
Lena Arwedahl
lenagunilla68@gmail.com
tfn: 0736-83 73 03

Ledamot:
Stellan Åberg
stellan.aberg@telia.com
tfn: 0730-44 11 48