Greenfee rabatt – vid inspel

Rabatt vid inspel till juniortävling arrangerad av BDGF (BDGF Juniortour och Teen Tour First)

Alla juniorer (till och med det år de fyller 21) med officiellt handicap och medlemskap i någon av distriktets klubbar, har fritt greenfeespel hos varandra alla dagar hela året. För juniorer ej hemmahörande i distriktet gäller inspel enligt Manual SGF Juniortävlingar*.

Medföljande förälder eller ledare till junior erbjuds vid inspel rabatt om 100 kr på ordinarie greenfee enligt följande:
Vardagar (måndag-torsdag)
Alla helger (fredag-söndag) efter kl. 14.00
Alla röda dagar efter kl. 14.00

För att rabatt ska gälla MÅSTE spelaren ringa senast dagen före och kontrollera att det passar mottagande klubb. Klubben har rätt att hänvisa till annan tid eller boka ihop inspelsbollar om detta är bättre ur klubbens synpunkt.

Obs! Gäller enbart för bokning och spel med juniorer inför tävling i samma boll (samma bokningsnummer och starttid).

*Ur Manual SGF Juniortävlingar 2019
1.5.2 Inspelsrond
Inspelsrond dag före första tävlingsdag är inkluderad i anmälningsavgiften. Önskar spelare fler inspelsronder sker det mot greenfee. Byte av inspelsdag kan endast ske med arrangörsklubbens godkännande. Deltagarna ska ges möjlighet att spela in dagen före tävling men om spelare vill spela inspelsrond vid annat tillfälle bör arrangörsklubben tillåta det.