Medlemmar Handicapkommitten

Kommittén består av följande personer:

Staffan von Essen ordf.
0303 80772 / 0768 440 772
staffan.essen@telia.com

Ramona Olsson
0304 44826 / 0730 414 267
ramonaolsson8@icloud.com

Kommittén skall vara rådgivande vid revisioner och i övriga handicapfrågor.