Greenfee – fritt spel för juniorer

Juniorers fria greenfeespel inom BDGF!

Alla juniorer, upp till och med 21 år, med officiellt handicap och medlemskap i någon av distriktets klubbar, har fritt greenfeespel hos varandra alla dagar hela året.

Mottagande klubbs regler tillämpas vad gäller tidbokning och hcp-regler.

För att det fria spelet ska gälla MÅSTE spelaren ringa senast dagen före och kontrollera att det passar mottagande klubb. Detta gäller under den period, då klubben har tidbokning. Spelaren kan då bli hänvisad till annan tid som är bättre ur klubbens synpunkt.

Juniorer skall inte betala greenfee på tävlingar men de skall betala tävlingsavgift!

Beslut taget på BDGF:s Årsmöte 2016-03-13 och gäller tillsvidare.