Valberedning

Medlemmar

Kontakta gärna oss för förslag och synpunkter inför årsmötet till hösten!

Ordförande:
Ola Åhlund
ola.ahlund@telia.com
tfn: 0708-25 26 50

Ledamot:
Lena Arwedahl
lenagunilla68@gmail.com
tfn: 0736-83 73 03

Ledamot:
Stellan Åberg
stellan.aberg@telia.com
tfn: 0730-44 11 48