.


I BOHUSLÄN-DAL
Bohuslän-Dals Golfförbunds Paragolfsektion

VAD ÄR PARAGOLF?

Golf som spelas av personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att utföra golfspelet t.ex.
• nedsatt rörlighet (amputation, stroke, CP-skada, etc)
• neurologiskt handikapp (utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, etc)

MÅLSÄTTNINGAR
· Rekrytera och integrera funktionsnedsatta i golfen
· Satsa på en paragolftrupp med olika funktionsnedsättningar för att skapa goda förebilder för likasinnade.
· Med hjälp av proffsiga tränare och ledare stödja aktiva spelare på tourtävlingar
· Starta upp lokal tävlingsverksamhet

Inom golfen har alla, oavsett ålder, kön, funktionnedsättning, kunskap eller erfarenhet, lika stor behållning av den gemenskap och utmaning som
erbjuds. Det rättvisa och unika i systemet med handicap (hcp) gör att alla kan tävla mot alla. I golfen har alla sitt handicap – oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte.

Vi i Bohulän-Dals paragolfsektion satsar på träningar, tävlingar och mycket
gemenskap. Vi vänder oss till alla paragolfare oavsett om man är etablerad spelare, nybörjare, junior, eller personer som bara vill prova på att spela golf.

Bohuslän – Dals paragolfsektion
TÄVLINGSVERKSAMHET
Paragolfens tävlingsverksamhet har under de senaste åren utvecklats enormt och Sverige ligger långt framme. Idag finns tävlingar på lokal, nationell och internationell nivå. En välutvecklad landslagsverksamhet finns både i Sverige och övriga världen.

LOKALA TÄVLINGAR
På lokal nivå finns idag ett växande antal tävlingar och tävlingsformer. På denna nivå är resultatet mindre viktigt, även om alla förstås gör sitt yttersta för att vinna. Under en typisk lokal tävling träffas en mindre skara handigolfare, vanligtvis 5-10 personer, på en lokal golfbana. De äter lunch ihop, tränar lite på rangen och beger sig sedan ut på banan. Många gånger är spelformen match och inte sällan möter ung – gammal, kvinna – man och rörelsehindrad – synskadad. Hos Paragolfen är alla lika välkomna.

NATIONELLA TÄVLINGAR
Sedan mitten av 90-talet arrangeras en årlig tour för funktionsnedsatta golfare.
Touren har bytt namn genom åren men kallas idag Folksam Paragolf Tour. Parallellt med denna finnsidag även  den s.k. Special Olympics (SO) Touren. Tourerna har som målsättning att locka nya spelare att börja tävla samt att värna om spelarnas gemenskap och golfmässiga utveckling. På touren spelar såväl nybörjare som landslagsspelare och trots de stora golfmässiga skillnaderna har de en mycket viktig sak gemensamt – sin inställning.
Trots varierande resultat, ösregn, krånglande golfbilar och borttappade proteser genomsyras alla tävlingar av gemenskap och glädje. För att delta på den nationella touren finns vissa krav som spelaren måste uppfylla.

BLANKETTER & INTYG
Innan du börjar tävla som Paragolfare behöver du bli godkänd enligt våra regler för minsta handikapp. Läs mer:
https://golf.se/for-spelaren/tavlingar/paragolf-tour/

här finns även blanketter för SO-golfare, som du sedan fyller i tillsammans med läkare och sjukgymnast.

LÄS MER OM:
• Regler för funktionsnedsatta på https://golf.se/globalassets/tavling/paragolf-tour/modifierade-golfregler-for-spelare-med-funktionsnedsattning.pdf

TRÄNING
Läs mer -> http://bdgf.se/wp/handigolf-traning/ 

KONTAKTPERSONER:
Susanne Gutke  info@guldregnet.com 0707-90 78 90
Rita Hansson  rita.lennart@telia.com 0703 – 95 83 04
Harald Roos harald.roos@hotmail.se  0732-03 15 72
Gösta Andersson gtg.andersson@telia.com  0703-19 70 41
Joakim Almroth joakim@almroth.se  0707-13 29 19

VILL DU VETA MER?
Kontakta oss: paragolf@bdgf.se
BDGF Paragolf, c/o Susanne Gutke 0707-90 78 90.

Paragolfen är idag en naturlig del av Golfsverige med såväl ett nationellt som europeiskt tävlingsutbud för de allra duktigaste spelarna. Som funktionsnedsatt är golfen en fantastisk källa för att hämta kraft, inspiration och glädje.
De spelare som idag deltar i vårt landslag är också våra största inspiratörer och ambassadörer. De kan på ett objektivt och påtagligt sätt visa hur golfen hjälpt dem tillbaka till ett friskare och bättre liv. Paragolfen och klubbarna har välkomnat dem och visat möjligheterna.
Golfbanan är en arena där alla umgås på samma villkor. Alla är utövare och samtidigt betraktare. Alla är golfspelare och det enda som skiljer är handicapet, och ibland även handikappet..