Juniorverksamheten

Juniorverksamheten i Bohuslän-Dal

Vad gör vi inom juniorverksamheten i BDGF?
Juniorverksamheten i Bohuslän-Dal ska stötta våra klubbar för att ge barn och ungdomar mellan 5 och 21 år en möjlighet att upptäcka golfen som idrott och utvecklas genom golfen, både fysiskt och socialt.

Målsättning
Att varje klubb, medlem och utövare ska kunna upptäcka och utveckla golfen, som både idrott och social aktivitet, oberoende av ålder eller ambitionsnivå.

Tävlingssektion
Tävlingssektionen arbetar kontinuerligt med att utveckla Teen tour First och BDGF Junirtour. För närvarande har vi ingen övrig tävlingssatsning för juniorer i distriktet. JSM-lag genomförs i samarbete med angränsande golfförbund men om fyra lag, eller fler, anmäler intresse att delta kommer ansvaret att återgå till vårt eget distrikt.

Ansvarig
Maria Bengtsson

Utbildningssektion
Utbildningssektionens arbete ligger i att se till att klubbarna får möjlighet att utbilda och utveckla juniorledare i distriktet.

Ansvarig
Maria Bengtsson

Utbildarteam
Henrik Allén Oltegen
Maja Bengtsson

Tjejsatsning
Under 2020 kommer BDGF att fortsätta med den tjejsatsning som vi haft i distriktet sedan 2016. Under året kommer vi att erbjuda en rad endagsaktiviteter på klubbarna runt om i distriktet. För mer information se fliken Tjejsatsning.

Ansvariga
Pia Allén Oltegen
Maja Bengtsson

Elitverksamhet
Juniorkommittén ska arbeta för att utveckla aktiviteter som ska fungera som ett komplement till den verksamhet som klubbarna bedriver. Fokus på närspel, fysisk- och mentalträning. Utöver vår egen satsning har vi hjälp av SGFs Super Camp där vi är delaktiga i uttagning av spelare från distriktet.

Ansvariga
Maria Bengtsson

Kontaktlista Junior/elitkommitté BDGF

Maria Bengtsson    Ordförande, Tävling maria.dietist@gmail.com
Pia Allén Oltegen Ledamot, Tjejansvarig pallen55@hotmail.com
Maja Bengtsson  Ledamot, tjejsatsning, utbildarteam maja.theresia@gmail.com
Henrik Allén Oltegen Ledamot, Utbildning, Super Camp henrik.oltegen@pgasweden.com

.