Juniorverksamheten

Juniorverksamheten i Bohuslän-Dal

Vad gör vi inom juniorverksamheten i BDGF?
Juniorverksamheten i Bohuslän-Dal ska stötta våra klubbar för att ge barn och ungdomar mellan 5 och 21 år en möjlighet att upptäcka golfen som idrott och utvecklas genom golfen, både fysiskt och socialt.

Målsättning
Att varje klubb, medlem och utövare ska kunna upptäcka och utveckla golfen, som både idrott och social aktivitet, oberoende av ålder eller ambitionsnivå.

Tävlingssektion
Tävlingssektionen arbetar kontinuerligt med att utveckla Teen tour First och BDGF Junirtour. För närvarande har vi ingen övrig tävlingssatsning för juniorer i distriktet. JSM-lag genomförs i samarbete med angränsande golfförbund men om fyra lag, eller fler, anmäler intresse att delta kommer ansvaret att återgå till vårt eget distrikt.

Ansvarig
Maria Bengtsson
Georg Zinnerström

Utbildningssektion
Utbildningssektionens arbete ligger i att se till att klubbarna får möjlighet att utbilda och utveckla juniorledare i distriktet.

Ansvarig
Lars Bengtsson

Utbildarteam
Henrik Allén Oltegen
Yrla Bengtsson

Tjejsatsning
Under 2020 kommer BDGF att fortsätta med den tjejsatsning som vi haft i distriktet sedan 2016. Under året kommer vi att erbjuda en rad endagsaktiviteter på klubbarna runt om i distriktet. För mer information se fliken Tjejsatsning.

Ansvariga
Pia Allén Oltegen
Martin Östemar

Elitverksamhet
Juniorkommittén ska arbeta för att utveckla aktiviteter som ska fungera som ett komplement till den verksamhet som klubbarna bedriver. I nuläget saknas möjlighet till elitsatsning i distriktet men om intresse finns att vara delaktig att starta en sådan satsning/aktivitet är ni välkomna att kontakta oss i kommittén. Vi ansvarar för uttagning av spelare till SGFs Super Camp.

Ansvarig
Lars Bengtsson

Kontaktlista Junior/elitkommitté BDGF

Lars Bengtsson    Ordförande golaben.lb@gmail.com 
Maria Bengtsson Ledamot, Tävlingsansvarig maria.dietist@gmail.com
Georg Zinerström Ledamot, Tävling gmz@telia.com
Pia Allén Oltegen Ledamot, Tjejansvarig pallen55@hotmail.com
Martin Östemar Ledamot, Tjejsatsning martin.ostemar@gmail.com
Henrik Allén Oltegen Ledamot, Utbildning henrik.oltegen@pgasweden.com

.