Lär dig mer om regler

Golfregler Nivå 1 – Endags kurs !

Bohuslän Dals Golfdistriktsförbund anordnar i samarbetet med
distriktets golfklubbar under vintern 2020 utbildning i ”Golfregler Nivå 1”.
För vem: Den som är intresserad. Inga förkunskapskrav
Bakgrund: 2019 börjar ett nytt regelverk för golf att gälla. Vi har nu spelat ett år med de nya reglerna. Mycket blev som man hade tänkt sig men inte allt. Under det gångna året har en hel del förtydligande publicerats av R&A hur de nya reglerna skall tolkas. Utbildningen är framtagen av R&A och översatt av Svenska Golfförbundet.
Syfte: Att ge grundkunskaperna och svara på frågor om golfens regelverk
-till dig som aktiv golfare
-till dig som aktiv inom klubbens tävlingsverksamhet
-till dig som är aktiv i andra spelande kommittéer

Kursomfattning: En heldag.
Ingen kursavgift, lunch och fika till självkostnadspris
Kurslitteratur: Kurslitteraturen: Regler för golfspel 2019- ”Spelarens upplaga”.

Tillfällen:
Söndag 1 mars, 09:30-16:30 Lyckorna GK ( Stenungsund, Tjörn & Lyckorna)
Söndag 1 mars, 09:30-16:30 Forsbacka GK (Mellerud & Forsbacka)
Söndag 1 mars, 09:30-16:30 Uddevalla GK (Uddevalla, Torreby & Dagsholm)
Söndag 8 mars, 09:30-16:30 Orust GK (Orust, Allmag & Skaftö)
Söndag 8 mars 09:30-16:30 Sotenäs GK (Sotenäs, Fjällbacka, Norra backa, Brastad & Lysekil Holma)
Söndag 8 mars 2020 09:30-16:30 Strömstad GK (Strömstad, Dynekilen & Mjölkeröd)

Anmälan senast 20 februari !
Anmälan till Lyckorna och Orust, per mail til Fia Florén fia_floren@hotmail.com
Anmälan till Uddevalla och Strömstad, per mail till Bente Aaen bente.aaen@allansson.se
Anmälan till Forsbacka, per mail till P-O Bengtsson, po.bengtsson@telia.com
anmälan till Sotenäs, per mail till Ingela Turdell ingelaturdell@hotmail.com

Ange namn, om du vill ha regelbok och mailadress till alla som anmäls.

Har du frågor ring:
Pelle Florén 070-377 68 81
Bente Aaen 070-338 96 67
Ingela Turdell 070-668 48 55
Fia Florén 070-377 68 81
P-O Bengtsson 070-606 87 48