Caddie förbud

Juniortävlingar inom BDGF 2020
Alla är vi barn i början. Det gäller även då vi börjar spela golf. Efter hand lär vi oss mer och kan stå på egna ben. För våra ungdomar som har kommit en bit på väg i sin golfutveckling är det viktigt att de själva får prova sina vingar vid spel och tävling. Vi tror att ungdomarna utvecklas bäst om de får lära sig att tävla utan Caddie.

Efter rekommendation från BDGF:s juniorkommitté har därför BDGF:s styrelse fattat beslut att nedanstående tävlingsregel skall gälla vid juniortävlingar i distriktet.
Mycket kort kan regeln sammanfattas: ”Det är inte tillåtet med Caddie i juniortävlingar i tävlingsklasser med maximalt tillåtet handicap 36 eller lägre.
Vissa undantag finns dock. Läs den kompletta regeln för att mer information.

Tävlingsregler inom Bohuslän Dals Golfdistrikt
Caddieförbud vid Juniortävlingar En spelare får inte använda sig av en caddie under en tävling eller spel i en tävlingsklass som
a) är öppen endast för juniorer. (Inga seniorer i samma tävlingsklass)
och
b) har max tillåtet handicap 36 eller lägre
och
c) är öppen för alla juniorer oberoende av hemmaklubb.

Förklaringar:
-Spelare som under tävlingsåret fyller 21 är juniorer.
-Spelare som inte har handicap 36 eller lägre men som ändock vill vara med och tävla i en klass för spelare med handicap 36 eller lägre, och tillåts tävla av tävlingsledningen i denna klass får inte ha Caddie.
-För juniortävlingar som endast är öppna för klubbmedlemar gäller ej denna tävlingsbestämmelse. I dessa juniortävlingar avgör klubben själ om Caddie är tillåtet eller ej.
-I juniortävlingar, med tävlingsklasser öppna för spelare med handicap högre än 36 avgör klubben själva om Caddie skall få användas.

Denna tävlingsregel gäller ej:
– lagtävlingar eller de juniortävlingar där det uttryckligen är tillåtet att ha Caddie
-tävlingar öppen endast för juniorer yngre än 13 år, oberoende av handicap.

Påföljd
Påföljd för brott mot tävlingsregel i enlighet med SGFs Spel och Tävlingshandbok kapitel 6.2.1
Utdrag ur spel och tävlingshandboken Kapitel 6.2.1 Förbud mot användandet av caddie:
Plikt för brott mot den lokala tävlingsregeln

Plikt:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcks, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen. Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se regel 32-1b, Anmärkning 1

*En spelare som använder en caddie i strid med denna bestämmelse måste, omedelbart efter upptäckten att ett regelbrott skett, se till att han följer bestämmelsen under resten av den fastställda ronden. I annat fall är spelaren diskvalificerad.”.