Seniortourerna

Med anledning av den rådande pandemin har Tävlingskommitten ihop med distriktets styrelse beslutat att avlysa Seriespelet 2020.

 

Övergripande TD – Ingela Turdell
mail: ingelaturdell@hotmail.com,  tel: 
0706-684 855

Anmälan till 2020 års seriespel
–> Anmälan till BDGF seriespel 2020

Spelschema 2020
–> BDGF Seniortour 2020 (ver2)

Tävlingsvillkor
–> Tävlingsvillkor BDGF Seniortourer 2020
–> Särskilda Tävlingsvillkor H22 – 2020
–> Särskilda Tävlingsvillkor D22 – under omarbetning

–> Arbetsbeskrivning för TD 2020

RESULTAT 2019 ÅRS SERIESPEL

Länk till –>Sammanställning av slutresultat samtliga tourer 2019

D22 – Slutresultat D22
D50 – Slutresultat D50
D60 – Slutresultat D60
D70 – Slutresultat D70
D75 – Slutresultat D75

H22 – Slutresultat H22
H40 – Slutresultat H40
H50 – Slutresultat H50
H60 – Slutresultat H60
H70 – Slutresultat H70
H75 – Slutresultat H75
H80 – Slutresultat H80

RESULTAT 2018 ÅRS SERIESPEL

Länk till –> Slutresultat samtliga Seniortourer 2018

D22  Slutresultat D22
D50 Slutresultat D50
D60 Slutresultat D60
D70 Slutresultat D70
D75 Slutresultat D75

H22 Slutresultat H22
H40 Slutresultat H40
H50 Slutresultat H50
H60 Slutresultat H60
H70 Slutresultat H70
H75 Slutresultat H75
H80 Slutresultat H80

RESULTAT 2017 ÅRS SERIESPEL

Länk till –> Resultat 2017 BDGF Seriespel – Alla tourer samtliga omgångar

D30 Slutresultat 
D50 Slutresultat 
D60 Slutresultat 
D70 Slutresultat
D75 Slutresultat 

H30 Slutresultat 
H40 Slutresultat
H50 Slutresultat
H60 Slutresultat
H70 Slutresultat
H75 Slutresultat
H80 Slutresultat

RESULTAT 2016 ÅRS SERIESPEL

D30 Slutresultat D30
D50 Resultat D50 omg4 + Totalt
D60 Slutresultat D60
D70 Resultat D70 omg4 + Totalt
H30 Resultat H30 omg4 + Total
H40 Resultat  H40 2016
H50 Resultat H50 omg4
H60 Resultat H60 omg4
H70 Slutresultat H70 2016
H75 Resultat H75 omg4
H80 Slutresultat H80

…….